ЈН 189-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка турбан завоја и газе за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 189-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 189-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 189-20-О

Обавештење о закљученом уговору 189-20-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору 189-20-О,п.2