ЈН 181-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 181-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман акутног можданог удара и компликација ендоваскуларних процедура за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 181-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 181-20-O

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 181-20-O

ИЗМЕНА Позив за подношење понуда за ЈН 181-20-O

ИЗМЕНА 2 Kонкурсна документација за ЈН 181-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 181-20-О

Обавештење о закљученом уговору 181-20-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору 181-20-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору 181-20-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору 181-20-О,п.2