ЈН 191-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 191-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 191-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 191-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 191-20-О

Обавештење о обустави за партију 6 ЈН 191-20-O

Обавештење о обустави за партију 7 ЈН 191-20-O

Обавештење о обустави за партију 8 ЈН 191-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 191-20-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 191-20-O, п.5,9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 191-20-O, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 191-20-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 191-20-O, п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 191-20-O, п.10