JН 202-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за дијализу за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 202-20-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 202-20-O

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 202-20-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 202-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 202-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 202-20-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 202-20-O, п.1