212-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис и одржавање апарата за проточну цитометрију произвођача „Partec“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU