196-20-М

ЈАВНА НАБАВКА: 196-20-М – Одржавање и поправка сплит, каналских и мулти фреонских клима система за хлађење/грејање објеката Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI 196-20-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU