ЈН 215-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме, универзални болнички сетови-понта типа УБС 2212, за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 215-20-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација – 215-20-О

Odluka o dodeli ugovora 215-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-20-O