ЈН 216-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-20-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка Flow цитометар -акутна леукемија за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-20-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 216-20-ОС

Odluka o dodeli 216-20-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ЈН 216-20-ОС

Обавештење о закљученом уговору ЈН 216-20-ОС, уговор бр.1