114-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 114-14-O – Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 114-14-O

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ