79-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 79-14-M – Сервис и одржавање опреме

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA -79-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN, PARTIJA 2

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ