66-14-П

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 66-14-P  – сервис и одржавање стерилизатора различитих произвођача СТЕРИВАП (Чешка) и УДОНО (Јапан), за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:  Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.1.1))

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU