ЈН 123-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 123-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 123-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 123-14-О

Конкурсна документација за ЈН 123-14-О – измена 1.

ИЗМЕНА КД за ЈН 123-14-О

Конкурсна документација за ЈН 123-14-О-Измена бр.2  

ИЗМЕНА КД бр.2 за ЈН 123-14-О                                

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 123-14-О

Дoдатно појашњење бр. 2 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 6 за ЈН 123-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 123-14-O

Додатно појашњење бр. 7 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 9 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 10 за ЈН 123-14-О

Додатно појашњење бр. 11 за ЈН 123-14-О

Конкурсна документација за ЈН 123-14-О-Измена бр.3

ИЗМЕНА КД бр.3 за ЈН 123-14-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2 за ЈН 123-14-O

Додатно појашњење бр. 12 за ЈН 123-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.24

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.26

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.27

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.28

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.29

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.30

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.31

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.32

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.33

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.34

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.36

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.37

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.38

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.39

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.40

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 123-14-О, п.41

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 123-14-О

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 123-14-О

Обавештење о обустави пartije 13, ЈН 123-14-О

Обавештење о обустави пartije 35, ЈН 123-14-О

Обавештење о обустави пartije 42, ЈН 123-14-О