160-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 160-14-М – Испитивање и преглед судова под притиском

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 160-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU