ЈН 155-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 155-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 155-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 155-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 155-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 155-14-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 155-14-О

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 155-14-О

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

Obavestenje 2 o podnetom zahtevu za zastitu prava

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.18

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-14-О, п.20