100-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 100-14-M – Сервис и одржавање лифтова произвођача „Otis“ у Ургентном центру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 100-14-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU