ЈН 199-13-О Набавка градуисаних компресивних тубуларних ортоза за потребе Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 199-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка градуисаних компресивних тубуларних ортоза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Poziv za podnosenja ponuda za JN 199-13-O

Konkursna dokumentacija za JN 199-13-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 199-13-О