180-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: набавка опреме за потребе Клинике за психијатрију у оквиру КЦВ-а

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 180-14-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 2

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 3

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 4

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 5

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 6