JН 201-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-14-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка медицинске опреме за потребе центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 201-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 201-14-О

Измена бр. 1 Конкурсне документације за ЈН 201-14-О

ИЗМЕНА КД за ЈН 201-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-14-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-14-О, партија 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-14-О, партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-14-О, партија 4