ЈН 203-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 203-14-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка услуге консултативних прегледа хематолошких патохистолошких биопсија за потребе Центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАјавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 203-14-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 203-14-М

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 203-14-M