JН 206-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 206-14-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка система за имуноелектрофeрезу за потребе Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 206-14-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 206-14-П