JН 202-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат MINI VIDAS за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 202-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 202-14-О

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 202-14-О

Измена КД бр. 1 за ЈН 202-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-14-О