ЈН 187-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  187-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка лабораторијског стакла за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 187-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 187-14-О

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 187-14-О