JН 211-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 211-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме – стерео микроскоп за рад са гаметима  и ласер за аблацију зоне pellucide за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 211-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 211-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 211-14-О