ЈН 213-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 213-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 213-14-О

Додатно појашњење бр. 1 за 213-14-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 213-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 213-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 213-14-О, п.4