ЈН 219-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 291-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова – tramadol 50mg и mesalazin supozitorija 500mg, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 219-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 219-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 219-14-О