ЈН 222-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 222-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованог лека ван Листе лекова – kolistimetat-natrijum 1.000.000ij, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 222-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 222-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 222-14-О