ЈН 242-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка запушача за епрувете и јанкауер сета бр. 32 за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 242-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 242-14-O

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 242-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-14-О, п.2