ЈН 243-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 243-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка канила за ЕРЦП за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 243-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 243-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 243-14-О