ЈН 01-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 01-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка уградног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде 01-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 01-15-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 01-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 01-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 01-15-О, п.2