ЈН 256-14-P

ЈАВНА НАБАВКА: 256-14-P  – набавка опреме за болесничке собе, за потребе Клинике за психијатрију у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU