JН 10-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 10-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 10-15-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 10-15-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 10-15-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 10-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.24

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.26

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.27

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.28

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.29

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.30

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.31

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.32

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-15-О, п.33 

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 10-15-О

Обавештење о обустави пartije 7, ЈН 10-15-О

Обавештење о обустави пartije 16, ЈН 10-15-О

Обавештење о обустави пartije 20, ЈН 10-15-О