JН 02-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 02-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за вантелесну оплодњу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 02-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 02-15-O

Измењена конкурсна документација за ЈН 02-15-O – Измена бр. 1

ИЗМЕНА КД за ЈН 02-15-О

Измењена конкурсна документација за ЈН 02-15-O – Измена бр. 2

ИЗМЕНА КД бр. 2 за ЈН 02-15-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 02-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-15-О, п.6