ЈН 17-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 17-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 17-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 17-15-П

Одлука о додели уговора за ЈН 17-15-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 17-15-П, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 17-15-П, п.2