ЈН 16-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 16-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде 16-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 16-15-O

Конкурсна документација 16-15-O- Измена бр.1

ИЗМЕНА КД за ЈН 16-15-О

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 16-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.8

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 16-15-О, п.20

Обавештење о обустави пartije 14, ЈН 16-15-О