ЈН 11-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 11-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за припрему биолошког материјала за токсиколошке анализе-колоне за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде 11-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 11-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11-15-О