ЈН 49-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 49-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за апарат FISKE210 – осмоларност, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 49-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 49-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 49-15-О