ЈН 48-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 48-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарате SYSMEX CA1500, KRYPTOR BRAHMS и COBAS INTEGRA за потребе лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 48-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 48-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 48-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 48-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 48-15-О, п.3