JН 25-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 25-15-O – Набавка потрошног материјала за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 25-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU