ЈН 72-15-М

 НАБАВКА:   Услуге бр. 72-15-M – Ангажовање судског вештака за процену вредности изведених радова на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра  Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 72-15-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU