ЈН 61-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 

Услуге бр.  61-15-М – Сервис и одржавање возног парка Клиничког центра Војводине,  подељен по партијама:

1. Партија: Набавка пнеуматика и пружање услуге вулканизирања за потребе возног парка Клиничког центра Војводине

2. Партија:  Услуга сервиса и одржавања по позиву возила  произведена након 2005 год.  Клиничког центра Војводине

3. Партија: Услуга сервиса и одржавања по позиву возила  произведена до 2005 год.  Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 61-15-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 3