JН 71-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 71-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка EMG електрода, армираних канила, airway тубуса, запушача за епрувете, пнеумоколона и гумица за хемороиде за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 71-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 71-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 71-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 71-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 71-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 71-15-О, п.5