67-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Coviden“, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 67-15-O