ЈН 75-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: 75-15-О  Набавка  постељног и операционог  веша,  радних униформи и мантила за медицинско особље за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU