JН 107-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 107-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка заштитног материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 107-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 107-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.5

Обавештење о раскиду Уговора ЈН 107-15-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.15

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.20

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.24

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.26

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.27

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 107-15-О, п.5