ЈН 69-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 69-15-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка кохлеарног импланта за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 69-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 69-15-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 69-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 69-15-О

Додатно појашњење 69-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 69-15-О