ЈН 110-15-М

ЈАВНА НАБАВКА:110-15-M – Сервисирање опреме за хлорисање „HLOROGEN“(постројење за производњу хлора) и АДС –а систем за аутоматско дозирање хлора у води који се налази у Клиничком центру Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – MALA NABAVKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU