166-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 166-13-M – Сервисирање, одржавање и поправке клима уређаја различитих врста и произвођача за потребе ОЈ КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 166-13-M

ИЗ МЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 DODATNO POJAŠNJENJE 1

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ