148-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 148-13-O 

Партија 1.

 

Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе КЦВ

 

Партија 2.

Набавка и уградња акумулатора за централни УПС на ГАК-у

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 148-13-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ