ЈН 106-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 106-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса CERULOPLASMIN  и потрошног материјала за апарат ARCHITECT за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 106-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 106-15-О

ИЗМЕНА конкурсне документације 106-15-О

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 106-15-О