JН 136-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за очну клинику за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 136-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 136-15-O

Додатно појашњење за ЈН 136-15-O 

Додатно појашњење 2 за ЈН 136-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 136-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 136-15-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 136-15-О,п.4

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 136-15-О